Materiał Partnera

Najważniejsze zadania żurawi warsztatowych

Najważniejsze zadania żurawi warsztatowych

Nazwy żuraw lub żurawik warsztatowy używa się dla opisania żurawia stacjonarnego – właśnie ze względu na typowe miejsce jego wykorzystania. Tego rodzaju dźwignice, montowane na stałe do posadzki lub ściany pomieszczenia przemysłowego, należą do najczęściej stosowanych urządzeń transportu bliskiego m.in. w warsztatach mechanicznych zakładów produkcyjnych z branży motoryzacyjnej i maszynowej, w montażowniach, ale także w magazynach przeładunkowych.

Sposób działania żurawi warsztatowych

Prosta konstrukcja w połączeniu z funkcjonalnością żurawi warsztatowych (duży udźwig i wysięg, łatwość obsługi) sprawia, że bardzo często stanowią one podstawowy element wyposażenia stanowisk pracy w dużych zakładach przemysłowych z wielu różnych branż. Żurawik warsztatowy zbudowany jest z wysięgnika wykonującego ruch obrotowy; po wysięgniku przemieszcza się wciągnik, który przenosi ładunek. Od długości wysięgnika zależy, w jakim promieniu będzie pracował żuraw. Wysokość, na jakiej jest zamontowany, decyduje o wysokości podnoszenia ładunków. Zakres wykonywanego obrotu uzależniony jest od sposobu zamocowania wysięgnika, czyli też od rodzaju żurawia warsztatowego.

Ze względu na sposób montażu wyróżnia się dwa podstawowe typy żurawi stacjonarnych: słupowe i przyścienne. W przypadku żurawia słupowego wysięgnik znajduje się na słupie zamocowanym do podłoża, a więc do posadzki hali warsztatowej. Taka konstrukcja umożliwia bardzo szeroki kąt obrotu wysięgnika, co przekłada się na większą funkcjonalność, a przez to i popularność tego rozwiązania. Z żurawiem przyściennym mamy do czynienia, gdy wysięgnik zamocowany jest do ściany lub innej wytrzymałej konstrukcji wewnątrz zakładu. Zaletą żurawi przyściennych jest fakt, iż zajmują mniej miejsca od urządzeń wolnostojących. Jednak ich montaż wymaga dokładnej oceny nośności elementu konstrukcyjnego, który miałby pełnić funkcję podpory wysięgnika – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy BestTap w Starachowicach.

Możliwości żurawi warsztatowych

Żuraw warsztatowy umożliwia przemieszczanie ładunku w płaszczyźnie pionowej (góra-dół) i poziomej: po osi wysięgnika i wzdłuż jego ramienia. Co za tym idzie, doskonale sprawdza się w funkcji manipulatora w sytuacjach, gdy zachodzi konieczność podnoszenia, przemieszczania i obracania ciężkich ładunków, a więc np. w warsztatach produkcyjnych, montażowych oraz remontowych. Wykorzystanie żurawika warsztatowego pozwala na szybkie i bezpieczne przenoszenie pokaźnych gabarytowo elementów, np. silników samochodowych między kolejnymi stanowiskami roboczymi. Jako urządzenie transportowe może być używany również do prac przeładunkowych.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję