Materiał Partnera

Główne cele przeglądów regałów magazynowych

Główne cele przeglądów regałów magazynowych

W jakim celu wykonuje się przeglądy regałów? Powodów jest co najmniej kilka. W głównej mierze chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom procesu magazynowania i składowania towarów. Powinno się wdrażać takie działania co najmniej raz w roku, a zasadność oraz charakterystykę przeglądów określają szczegółowo przepisy i normy BHP. Co warto wiedzieć o takiej usłudze eksperckiej?

Przeglądy regałów magazynowych – jak się odbywają?

Przeglądy regałów powinny być realizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa europejskiego. Szczególnie istotną rolę odgrywa w tym kontekście norma PN-EN 15635.

Wspomniane czynności mogą odbywać się w różnym zakresie. Najbardziej zaawansowane są zgłoszenia eksperckie, które trzeba zlecać przynajmniej raz w roku. Wykonywane są przez wykwalifikowanych ekspertów, którzy udostępniają zleceniobiorcy raport zawierający informacje o ewentualnych usterkach i problemach, wraz z sugerowanymi rozwiązaniami.

Mniej wymagające są tzw. oględziny, które odbywają się na przykład raz w tygodniu, a odpowiedzialny jest za nie wyznaczony do tych zadań pracownik firmy. Jeszcze inną kategorię stanowią natychmiastowe zgłoszenia, na które należy reagować na bieżąco. Ewentualne nieprawidłowości muszą być zgłaszane każdorazowo i bezzwłocznie osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo składowania.

Po co wykonywać przeglądy eksperckie regałów magazynowych?

Warto pamiętać o tym, że każdy przedmiot, a zwłaszcza ten często eksploatowany, narażony jest na uszkodzenia.

Regały, użytkowane zwykle w bardzo wymagających warunkach, muszą na co dzień opierać się zarówno siłom pochodzącym od dźwiganych przez nie ciężarów, jak również próbom, jakim poddają je pracownicy magazynowi i operatorzy maszyn – tłumaczy specjalista z firmy Orson S.C. Dlatego tak istotne są coroczne przeglądy eksperckie regałów magazynowych. Takie działania poprawiają bezpieczeństwo pracowników i ładunku w magazynie.

Przeprowadzenie przeglądów pozwala na:

  • poprawienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników procesu (pracownicy, kierownictwo, klienci, współpracownicy),
  • zoptymalizowanie procesu produkcji,
  • zachowanie gwarancji producenta regałów magazynowych,
  • łatwiejsze egzekwowanie zadośćuczynienia finansowego w razie wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia,
  • wykrycie ewentualnych usterek na wczesnym etapie.

Za regularne wykonywanie kontroli odpowiada kierownictwo przedsiębiorstwa. Przeglądy regałów magazynowych są ważne zwłaszcza z perspektywy osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo pracy w magazynie. Zabezpieczają bowiem pracodawcę przed konsekwencjami wypadku.

Przeglądy regałów a prawo

Opisywane przeglądy nie podlegają co prawda odrębnym przepisom, ale konieczność ich przeprowadzania reguluje między innymi Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.). Ponadto, określone wymagania zawiera również Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1386 z późn. zm.) oraz Polska Norma PN-EN 15635.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję